PvdA

Zo schrijf je een goede motie

We vragen alle leden om onderstaand format te gebruiken voor het schrijven van een goede motie en het beoordelingskader hierin mee te nemen. Op deze manier zorgen we voor duidelijke moties, waar je voor of tegen kunt stemmen, en die voor het Partijbestuur en/of de Tweede Kamerfractie uitvoerbaar zijn. 

 

Format motie

 

Onderdeel 1: De opening

Noteer, en dit is altijd hetzelfde:

“Het congres van de PvdA, bijeen te [vul in locatie congres] op [vul in datum congres]:”

 

Onderdeel 2: Jouw constatering

Beschrijf wat de aanleiding is voor jouw motie. Dit kan een conclusie zijn uit een onderzoek, een nieuwsbericht of wat anders. 

“Constaterende dat:

  • Gelijke kansen in het onderwijs één van de belangrijkste idealen van de sociaaldemocratie is.

  • Onderwijs geen rendementsinvestering is maar een recht voor iedereen.”

 

Onderdeel 3: Jouw overweging

Benoem argumenten ter onderbouwing van jouw motie. Wanneer je deze helder uiteenzet, maak je duidelijk waarom jouw motie nodig is en leden jouw motie zouden moeten steunen.  

“Overwegende dat:

  • Het leenstelsel jongeren afschrikt om te gaan studeren en het beste uit zichzelf te halen.

  • Jongeren die bekend zijn met armoede en schulden een extra drempel ervaren om te gaan studeren.

 

Onderdeel 4: Jouw oproep

Formuleer jouw oproep aan het Partijbestuur en/of de Tweede Kamerfractie. Wat wil je dat zij gaan doen n.a.v. jouw motie? Formeel heet dit het dictum.

 

Schrijf jouw dictum zo: duidelijk, zelfstandig leesbaar en één oproep: 

“Roept het Partijbestuur en de Tweede Kamerfractie op:

  • Te erkennen dat het leenstelsel zorgt voor kansenongelijkheid en daarom een sociaaldemocratisch alternatief te ontwerpen voor onderwijsfinanciering die van onderwijs weer een recht maakt voor iedereen.”

 

Schrijf jouw dictum niet zo: onduidelijk en onzelfstandig leesbaar:

“Roept het Partijbestuur en de Tweede Kamerfractie op:

  • Te erkennen dat het leenstelsel zorgt voor kansenongelijkheid en daarom punten uit de bovenstaande onderdelen te overwegen.”

 

Schrijf geen dictum met meerdere oproepen:

“Roept het Partijbestuur en de Tweede Kamerfractie op:

  • Te erkennen dat het leenstelsel zorgt voor kansenongelijkheid en daarom een sociaaldemocratisch alternatief te ontwerpen waarbij

  • het leenstelsel wordt afgeschaft;

  • de studiebeurs weer een gift wordt vanuit de overheid, mits de studie succesvol wordt afgerond;

  • studenten met ouders in de bijstand een hogere gift ontvangen. 

 

Onderdeel 5: De afsluiting

Noteer, en dit is altijd hetzelfde:

“En gaat over tot de orde van de dag.”

Schrijf nu hier zelf jouw motie

Heb je vragen of ben je niet zeker of jouw motie voldoet aan de richtlijnen? Wij checken hem graag voor je! Mail jouw motie naar: ledendemocratie@pvda.nl