Ledenkamer

Menu

Geselecteerde moties

Hulp met moties

Moties van leden zijn een kans om de koers van de partij te bepalen. De moties die meer dan 100 steunbetuigingen halen komen in het Stemlokaal. De moties die genoeg draagkracht hebben en voldoen volgens de statuten worden ingediend voor het congres.