Ledenkamer

Hoe werkt het?

[datum]: Ledenkamer geopend voor moties voor de politieke ledenraad

Lees hier hoe je een goede motie schrijft. Voldoet jouw motie aan de criteria van een goede motie? Dan kan je deze van [datum] maart tot [dag], [datum], [tijd] indienen. Krijgt jouw motie 100 of meer steunverklaringen, dan komt deze in het Stemlokaal.

[datum]: Stemlokaal geopend

Vanaf [datum], [tijd] tot [datum], [tijd] kan in via het online Stemlokaal gestemd worden op moties met meer dan 100 steunverklaringen in de Ledenkamer. Elk lid krijgt per mail een link om te kunnen stemmen in het Stemlokaal.

[datum]: Praat mee tijdens de politieke ledenraad

Op basis van de uitslag in het Stemlokaal doet het Presidium een afhandelingsvoorstel. Je kan dit zien als een voorstel naar leden over het aannemen, verwerpen en bespreken van moties en amendementen op het de politieke ledenraad. Over dit afhandelingsvoorstel kan je als lid tijdens de ledenraad stemmen. Het Presidium houdt bij het maken van het afhandelingsvoorstel rekening met een de uitkomsten van de stemmingen in het Stemlokaal. Het presidium hanteerde daarvoor de afgelopen jaren de volgende stelregel:

  • Is het verschil tussen de voor- en tegenstemmers meer dan 15%-punt. dan is het voorstel de motie niet verder te bespreken en over de motie te stemmen in het afhandelingsvoorstel.

  • Is het verschil tussen voor- en tegenstemmers kleiner dan 15%-punt, dan wordt de motie wel besproken op de politieke ledenraad en wordt er na de bespreking apart over gestemd.

Overigens, het partijbestuur of de Tweede Kamerfractie kan alsnog vragen om een bespreking van een motie.

 

Heb je vragen over de ledenkamer, het Stemlokaal, of de politiek ledenraad in zijn algemeen? Neem contact op met: ledendemocratie@pvda.nl