PvdA

Hoe werkt het?

Partijgenoten, jullie bepalen de koers van de partij. Laat dus van je horen in de Ledenkamer!

10 september 10u tot 24 september 10u: Schrijf en steun moties in de Ledenkamer

In de ledenkamer kun je moties schrijven en steunen. Wanneer je een motie indient, checkt het presidium of deze voldoet aan de richtlijnen. Zo ja: moties die voor 14:00 zijn ingediend staan uiterlijk om 18:00 in de Ledenkamer (zo niet, dan nemen we contact met je op via mail of telefoon). Vlak voor het sluiten van de Ledenkamer, op 22 en 23 september, zal het presidium moties die worden ingediend sneller checken. Wanneer jouw motie in de Ledenkamer staat, kun je steun verzamelen. Dit is belangrijk, want alleen moties met steun van minimaal 100 leden gaan door naar de volgende ronde: het PvdA Stemlokaal. 

Aan de slag! Schrijf zelf een goede motie. Of steun waar je het mee eens bent. 

28 september 12u tot 30 september 12u: Stem op moties in het PvdA Stemlokaal

In het PvdA Stemlokaal stem je online op moties die in de Ledenkamer zijn ingediend en door minimaal 100 leden zijn gesteund. Je kunt voor, tegen of blanco stemmen. Kortom, een laagdrempelige manier om jouw stem te laten horen binnen de partij!

Over de mail krijg je 28 september een unieke link naar het Stemlokaal. Check voor de zekerheid je spambox.

2 oktober 2021: Praat mee en laat je stem horen tijdens de Ledenraad  

Op basis van de uitslag in het Stemlokaal worden moties tijdens de Ledenraad besproken en doet het presidium een afhandelingsvoorstel. Je kunt dit zien als een advies naar leden over het aannemen, verwerpen en bespreken van moties en amendementen op de Ledenraad. Over dit afhandelingsvoorstel kun je als lid op de Ledenraad stemmen. Het presidium houdt bij het maken van het afhandelingsvoorstel rekening met een aantal richtlijnen van het Stemlokaal.

  • Is het verschil tussen de voor- en tegenstemmers meer dan 15%-punt, dan is het voorstel de motie niet verder te bespreken en over de motie te stemmen in het afhandelingsvoorstel. 
  • Is het verschil tussen voor- en tegenstemmers kleiner dan 15%-punt, dan wordt de motie wel besproken op de politieke ledenraad en wordt er na de bespreking apart over gestemd.

Beoordelingskader moties voor Ledenraad 2 oktober 

Zeer recent zijn voorstellen over de formatie en linkse samenwerking besproken en in stemming gebracht. De uitkomsten daarvan vormen nu de leidraad voor fractie en partijbestuur. Moties over dezelfde onderwerpen worden niet opnieuw in behandeling genomen. Moties moeten minimaal 100 steunverklaringen krijgen willen zij ter tafel gebracht kunnen worden op de Ledenraad. 

Heb je vragen over de ledenkamer, het Stemlokaal of ledendemocratie in zijn algemeen? Neem contact op met: ledendemocratie@pvda.nl