PvdA

Hoe werkt het?

Partijgenoten, jullie bepalen de koers van de partij. Laat dus van je horen in de Ledenkamer!

Tot en met zaterdag 7 mei 13:00 uur: Schrijf en steun moties en amendementen in de Ledenkamer

Moties

Het presidium bewaakt het goede verloop van dit proces. Dat betekent dat elke motie die ingediend wordt voordat deze voor iedereen zichtbaar wordt bekeken wordt door het presidium. Het presidium bekijkt onder andere of een motie voldoet aan de vormvereisten (zie ook: Zo schrijf je een goede motie). Het kan zijn dat het presidium contact met je opneemt via mail of telefoon over jouw motie. Zo zorgen we er met elkaar voor dat leden van onze partij duidelijke besluiten voorgelegd krijgen.

  • Tussen vrijdag 25 februari en 7 mei zijn er wekelijks twee momenten waarop het presidium binnengekomen voorstellen bekijkt en voor iedereen zichtbaar maakt. Die momenten zijn op dinsdag- en vrijdagmiddag.  
  • Moties die op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag worden ingediend worden toegelaten op dinsdag. Moties die op dinsdag, woensdag en donderdag worden ingediend worden toegelaten op vrijdag.

Wanneer jouw motie in de Ledenkamer staat, kun je steun verzamelen. Dit is belangrijk, want alleen moties met steun van minimaal 100 leden gaan door naar de volgende ronde: het PvdA Stemlokaal.

Aan de slag! Schrijf zelf een goede motie. Of steun waar je het mee eens bent. 

Amendementen

Het partijbestuur doet verschillende voorstellen voor wijzigingen van de statuten en reglementen. Deze voorstellen kunnen via de Ledenkamer amendeert-tool geamendeerd worden. 

Om een voorstel te amenderen zijn er drie mogelijkheden: je kan een exacte zin of woordgroep toevoegen, verwijderen, wijzigen. Selecteer in de amendeer-tool de tekst die je wil amenderen. Schrijf in het tekstvak dat verschijnt jouw amendement. Vergeet niet een korte toelichting te schrijven bij je amendement.

Een amendement wordt direct binnen de Ledenkamer gepubliceerd. Net als met moties, geldt dat alleen amendementen met steun van minimaal 100 leden gaan door naar de het PvdA Stemlokaal.

Schrijven van moties en amendementen

Om leden extra te ondersteunen bij het schrijven van moties en amendementen, biedt het presidium i.s.m. de projectcoördinator ledendemocratie twee online sessies aan waarin vragen behandeld worden als: Wanneer dien je een motie in? Wanneer een amendement? Hoe kun je deze het beste opstellen? En hoe werkt ledendemocratie binnen de PvdA? De online sessies vinden plaats via Samen Online op 14 en 26 april van 19:30 tot 20:30. Meld je voor deze sessies aan via ledendemocratie@pvda.nl.

4 april-23 april: Scherp je mening tijdens de voorcongressen

In aanloop naar elk congres worden voorcongressen georganiseerd door de Gewesten. Voorcongressen zijn een plek waar je in vertrouwde sfeer met partijgenoten partijstandpunten en -koers kunt bespreken. Wanneer je naar aanleiding van de gesprekken tijdens een voorcongres een motie ofwel een amendement wil indienen, dan kan dat via de Ledenkamer.

Op de website van jouw gewest vind je wanneer het voorcongres wordt georganiseerd.

Donderdag 19 mei 17:00 tot donderdag 26 mei 17:00 uur: Stem op moties en amendementen in het PvdA Stemlokaal

Moties en amendementen met minimaal 100 steunbetuigingen worden aan alle leden voorgeled middels het PvdA Stemlokaal. Dit is een online omgeving waarin per motie en amendement je kunt aangeven of je voor, tegen ofwel neutraal bent. Op basis van de uitslag in het PvdA Stemlokaal wordt het afhandelingsvoorstel door het Presidium bepaald en bepaald welke moties en amendementen op het congres worden besproken. 

Elk lid met een e-mail ontvangt een unieke link naar het Stemlokaal. Let op: het kan zijn dat de mail in de spambox beland.  

Vrijdag 27 mei 10:00 uur tot dinsdag 7 juni 10:00 uur: Schrijf en steun actuele moties in de Ledenkamer

Vlak voor het congres is er de mogelijkheid om enkel nog actuele moties in te dienen in de Ledenkamer. Dit zijn moties die vanwege de actualiteit niet eerder ingediend hadden kunnen worden. Denk aan een nieuwsfeit dat nog niet speelde toen de Ledenkamer op 7 mei dichtging. Het presidium bewaakt het proces en toetst de moties actualiteit. Het kan zijn dat het presidium contact met je opneemt via mail of telefoon over jouw motie. Zo zorgen we er met elkaar voor dat leden van onze partij duidelijke besluiten voorgelegd krijgen.

  • Tussen vrijdag 27 mei en 6 juni zijn er drie momenten waarop het presidium binnengekomen voorstellen bekijkt en voor iedereen zichtbaar maakt. Die momenten zijn op maandag, woensdag en vrijdag.  
  • Moties die op zondag worden ingediend worden toegelaten op maandag. Moties die op dinsdag en donderdag worden ingediend worden toegelaten op woensdag ofwel de vrijdag.

Ook hier geldt dat een motie 100 steunbetuigingen nodig heeft om naar het Stemlokaal te gaan.

De voorstellen van het partijbestuur kunnen niet meer geamendeerd worden. De voorstellen van het partijbestuur zelf, worden wel allemaal besproken op het congres 11 juni.

Woensdag 8 juni 10:00 tot vrijdag 10 juni 10:00 uur: Stemlokaal actuele moties

Actuele moties met minimaal 100 steunbetuigingen worden aan alle leden voorgeled middels het PvdA Stemlokaal. Dit is een online omgeving waarin per motie je kunt aangeven of je voor, tegen ofwel neutraal bent. Op basis van de uitslag in het PvdA Stemlokaal worden de actuele moties toegevoegd aan het afhandelingsvoorstel of deze worden op het congers besproken. 

Elk lid met een e-mail ontvangt een unieke link naar het Stemlokaal. Let op: het kan zijn dat de mail in de spambox beland.  

11 juni: Praat mee en laat je stem horen tijdens het Congres

Op basis van de uitslag in het Stemlokaal worden moties tijdens de Ledenraad besproken en doet het presidium een afhandelingsvoorstel. Je kunt dit zien als een advies naar leden over het aannemen, verwerpen en bespreken van moties en amendementen op de Ledenraad. Over dit afhandelingsvoorstel kun je als lid op de Ledenraad stemmen. Het presidium houdt bij het maken van het afhandelingsvoorstel rekening met een aantal richtlijnen van het Stemlokaal.

  • Is het verschil tussen de voor- en tegenstemmers meer dan 15%-punt, dan is het voorstel de motie niet verder te bespreken en over de motie te stemmen in het afhandelingsvoorstel.
  • Is het verschil tussen voor- en tegenstemmers kleiner dan 15%-punt, dan wordt de motie wel besproken op het congres en wordt er na de bespreking apart over gestemd.

Heb je vragen over de Ledenkamer, Stemlokaal of ledendemocratie in het algemeen?

Meld je aan voor de twee online sessies via Samen Online op 14 en 16 april van 19:30-20:30 waarin het presidium i.s.m. de projectcoördinator ledendemocratie jouw vragen over ledendemocratie kan beantwoorden. Aanmelden kan via ledendemocratie@pvda.nl. Naar dit mailadres kan je ook andere vragen over ledendemocratie sturen.