Ledenkamer

Menu

Informatie Ledenkamer Ledenkamer

Deze handleiding behandelt ieder onderdeel van Ledenkamer. Meer informatie vind je door te klikken op onderstaande links.

Moties

In dit moties onderdeel kun je moties indienen voor jouw partij en reageren op moties van anderen. Moties van leden zijn een kans om de koers van de partij te bepalen. De moties die meer dan 100 steunbetuigingen halen komen in het Stemlokaal. De moties die genoeg draagkracht hebben en voldoen volgens de statuten worden ingediend voor het congres.

Knop om een voorstel te steunen
Figcaption