PvdA

Hoe werkt het?

Partijgenoten, jullie bepalen de koers van de partij. Laat dus van je horen in de Ledenkamer!

Tot en met vrijdag 23 september 10:00 uur: Schrijf en steun moties in de Ledenkamer

Moties

Het presidium bewaakt het goede verloop van dit proces. Dat betekent dat elke motie die ingediend wordt voordat deze voor iedereen zichtbaar wordt bekeken wordt door het presidium. Het presidium bekijkt onder andere of een motie voldoet aan de vormvereisten (zie ook: zo schrijf je een goede motie). Het kan zijn dat het presidium contact met je opneemt via mail of telefoon over jouw motie. Zo zorgen we er met elkaar voor dat leden van onze partij duidelijke besluiten voorgelegd krijgen.

  • Vanaf vrijdag 16 september 10:00 tot vrijdag 23 september 10:00 kan je moties indienen en steunbetuigingen verzamelen.
  • Het presidium bekijkt moties op werkdagen. Moties die in het weekend worden ingediend worden op werkdagen bekeken en voor iedereen zichtbaar maakt.

Wanneer jouw motie in de Ledenkamer staat, kun je steun verzamelen. Dit is belangrijk, want alleen moties met steun van minimaal 100 leden gaan door naar de volgende ronde: het PvdA Stemlokaal.

Aan de slag! Schrijf zelf een goede motie. Of steun waar je het mee eens bent. 

Maandag 26 september tot woensdag 28 september 15:00 uur: Stem op moties in het PvdA Stemlokaal

Moties met minimaal 100 steunbetuigingen worden aan alle leden voorgelegd in het PvdA Stemlokaal. Dit is een online omgeving waarin je per motie kunt aangeven of je voor, tegen of neutraal bent. Op basis van de uitslag in het PvdA Stemlokaal wordt in het afhandelingsvoorstel door het Presidium bepaald welke moties tijdens de politieke ledenraad als hamerstuk worden afgedaan en welke worden besproken. 

Elk lid met een e-mail ontvangt een unieke link naar het Stemlokaal. Let op: het kan zijn dat de mail in de spambox beland.  

8 oktober: Praat mee en laat je stem horen tijdens de Politieke Ledenraad

Op basis van de uitslag in het Stemlokaal worden moties tijdens de Ledenraad besproken en doet het presidium een afhandelingsvoorstel. Je kunt dit zien als een advies naar leden over het aannemen, verwerpen en bespreken van moties en amendementen op de Ledenraad. Over dit afhandelingsvoorstel kun je als lid op de Ledenraad stemmen. Het presidium houdt bij het maken van het afhandelingsvoorstel rekening met een aantal richtlijnen van het Stemlokaal.

  • Is het verschil tussen de voor- en tegenstemmers meer dan 15%-punt, dan is het voorstel de motie niet verder te bespreken en over de motie te stemmen in het afhandelingsvoorstel.
  • Is het verschil tussen voor- en tegenstemmers kleiner dan 15%-punt, dan wordt de motie wel besproken op het congres en wordt er na de bespreking apart over gestemd.

Heb je vragen over de Ledenkamer, Stemlokaal of ledendemocratie in het algemeen?

Wij staan graag voor je klaar via ledendemocratie@pvda.nl.