PvdA

De Ledenkamer is gesloten

Partijgenoten, jullie bepalen de koers van de partij. De mening van ieder lid telt even zwaar: one person, one vote! Voor de Ledenraad op 2 oktober aanstaande, konden jullie tot vrijdag 24 september 10:00 via de Ledenkamer moties indienen gericht aan het partijbestuur of fractie. De afgelopen dagen zijn verschillende moties ingediend en is er gestemd. De moties met tenminste 100 steunbetuigingen worden nu opgenomen in het afhandelingsvoorstel dat tijdens de Ledenraad wordt besproken en waarover wordt gestemd. In totaal gaat het hier om vijf moties: Jonge Socialisten, namelijk: Nood voor kraken, Steun de Raadsleden, nieuw studiefinancieringsstelsel, en wel nu!, links schaduwkabinet en behoud van bestaanszekerheid als kernboodschap van de partij. Voordat deze moties voorliggen tijdens a.s. Ledenraad, kan er eerst nog over deze moties gestemd worden in het Stemlokaal. Deze opent 28 september en hierover krijg je per mail bericht.

thumbs-image

Moties

Jonge Socialisten - Steun de Raadsleden
 • gemeenteraadsleden een grote rol spelen in het functioneren van de lokale democratie en -overheidstaken;
 • gemeenteraadsleden ook de in de gelegenheid moeten worden gesteld om die rol in te vullen;
 • die gelegenheid nu niet wordt geboden.
Jonge Socialisten - Nood voor kraken
 • we een woningprobleem hebben dat zo snel mogelijk moet worden opgelost;
 • het niet te verkopen is dat er zo veel daklozen zijn in één van de meest welvarende landen van de wereld;
 • de legale woningmarkt moreel criminele gevolgen teweegbrengt;
 • gebouwen die leeg staan beschikbaar moeten zijn voor hen die geen dak boven hun hoofd hebben.
Jonge Socialisten - nieuw studiefinancieringsstelsel, en wel nu!
 • jongeren de toekomst van onze maatschappij vormen;
 • onze maatschappij een sterke basis nodig heeft;
 • het creeëren van een schuldengeneratie onze maatschappij ontwricht;
 • we een studiefinancieringsstelsel nodig hebben dat jongeren een sterke basis kan bieden;
 • er gebruik moet worden gemaakt van het actuele politieke landschap.
Motie ter behoud van Bestaanszekerheid als kernboodschap van de Partij

Overwegende dat er op 17-09-2021 een rapport is verschenen dat bepleit een andere kernboodschap uit te dragen voor de partij:

Vergroot gemeentelijke zichtbaarheid door ombudsmanpolitiek

* de PvdA generaties lang bestuurlijke verantwoording heeft mogen dragen op o.m. gemeentelijk niveau

* de PvdA daardoor minder bedreven is in oppositionele politiek

* rechts-populistische partijen zich op sociale netwerken handig profileren door ombudsman-politiek te bedrijven (klachten over openbare ruimte, te hoge huur voor de voetbalvereniging etc op zichtbare wijze aankaarten)

* Deze partijen daarmee toch wel degelijk in een onder de bevolking levende behoefte voorzien

 

 

 

 

Motie links schaduwkabinet

- deelname van de combinatie PvdA/GL aan een meerderheidskabinet zonder inhoudelijk gesprek door VVD en CDA is afgewezen;

- Lilianne Ploumen en Jesse Klaver terecht iedere gedoogsteun aan een rechts minderheidskabinet hebben afgewezen;

- de eenheid op links met ook de SP weer hersteld kan en moet worden.

Een nieuw, inspirerend beginselprogramma!

- de PvdA in de afgelopen 25 jaar te veel beïnvloed is door neoliberale ideeën zoals over marktwerking

- een goed beginselprogramma de linkse koers van de PvdA kan versterken als alternatief van neoliberalisme.   

Verhouding werkdruk - beloning in de zorg
 • De toekomst m.b.t. capaciteit zorgpersoneel somber is
 • De in die toekomst de druk op zorg steeds groter wordt
Maximum termijn minister president

- De rol van de minister -president de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden, nationaal en internationaal.

- Verschillende landen, zoals de Verenigde Staten en Frankrijk, een maximum van twee (volle) termijnen voor de minister - president hebben genoteerd in de grondwet.

 

Bevordering coöperatieve bedrijfsvormen
 • Het voor coöperaties vaak lastig is om financiering te vinden;
 • De overheid beleid kan voeren om mensen die een coöperatieve onderneming willen beginnen te steunen en deze financieringsproblemen te verhelpen. Denk bijvoorbeeld aan de door de Amerikaanse senator Bernie Sanders voorgestelde 'Employee Ownership Bank', die leningen zou verschaffen aan werknemers om coöperaties op te richten, en 'Employee Ownership Centers' die technische ondersteuning en training voor het oprichten van coöperaties zouden aanbieden;
 • De PvdA, door het steunen van de groeiende coöperatieve beweging, zich kan ontwikkelen tot de 'natuurlijke' bondgenoot van deze beweging;
Alle moties