PvdA

De Ledenkamer is gesloten - op 19 mei opent het Stemlokaal

Partijgenoten, jullie bepalen de koers van de partij. De mening van ieder lid telt even zwaar: one person, one vote! Voor het Congres op 11 juni aanstaande hebben jullie tussen vrijdag 25 maart en zaterdag 7 mei via de Ledenkamer moties en amendementen ingediend. De moties en amendementen met 100 steunbetuigingen worden van 19 tot en met 26 mei via het Stemlokaal aan alle leden van de partij (met e-mailadres) voorgelegd. Voor toegang tot het Stemlokaal, houd je mail in de gaten! De uitslag van het stemlokaal bepaalt welke moties en amendementen direct in stemming worden gebracht, al dan niet via het afhandelingsvoorstel, of dat er nog over specifieke moties en amendementen zal worden gesproken. Voor alle tijdslijnen en instructies over hoe ledendemocratie en het indienen van moties en amendementen werkt, adviseren we de ‘Hoe werkt het’ pagina te bekijken.

thumbs-image

Moties

Samen vooruit
  • Ons Congres de afgelopen jaren door diverse moties heeft opgeroepen tot het versterken, verdiepen en concreet maken van samenwerking met GroenLinks;
  • De Tweede Kamerfracties van de PvdA en GroenLinks met steun van de leden nauw samen hebben opgetrokken in de formatie en een progressief oppositieakkoord hebben gesloten; 
  • Het van belang is dat verdere stappen in de samenwerking ter instemming worden voorgelegd aan de leden, waarbij dialoog en ontmoeting evenveel aandacht verdient als de uiteindelijke besluitvorming;
  • Er nu een noodzaak is tot een sterke links-progressieve oppositie, omdat het kabinet Rutte IV keuzes maakt die dramatisch uitpakken voor veel mensen in ons land: hun bestaanszekerheid staat op het spel. Wij zijn het verplicht om op te komen voor hun noden. 
Jongeren betrekken bij linkse samenwerking

• Linkse samenwerking begint bij elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen.

• Er een inhoudelijk gesprek moet plaatsvinden over de verschillende culturen van de partijen.

• Jongeren een prominente rol hebben in het gesprek over de toekomst van onze partij

Een gemeenschappelijke fractie van PvdA en GroenLinks in de Eerste Kamer

de Tweede Kamerfracties van de PvdA en GroenLinks succesvol samenwerken en onlangs samen het Progressieve Oppositieakkoord hebben gesloten;

wij onze idealen van een sociale, duurzame en rechtvaardige samenleving alleen kunnen realiseren door onze machtspositie naar vermogen te versterken;

door bundeling van krachten de PvdA en GroenLinks ook in de Eerste Kamer een sterk blok tegen het kabinet Rutte IV kunnen vormen.

Alle moties